ای واعظ بیهوده مگوی ؛من دگر آن نیم که گوش به تزویر کنم ..

1476326_1405413429705117_289086191_n

فاشیستها و دیکتاتور های ننگ تاریخ بشریت ؛ تنها با کشتن و ترساندن مردم می توانند تا مدتی دوام بیاورند…. اما آنکس که باد می کارد طوفان درو خواهد نمود …..و اگر غیر از این می بود ؛ هر سلسله ای از این حیوانات درنده قرنها می توانست دوام بیاورد …. کشتن و جنایت سازمان یافته دولتی آخرین حربه دستشان است ….
سیستمهای اجتماعی تار و پود و اسکلت جامعه است .و سیستم اینها تنها بر پایه کشتار انسان است …
اینها به همین خاطر از بهشت حرف می زنند که ما را خر نمایند … ولی نهایت خریت آنها از آنجائی است که در بن بست تاریخند و بدور خود بازهم می چرخند؛ همچون ماهی های سرگردان در تور ماهی گیر تاریخ ؛ درندگی شان نیز همین علتها را دارد ؛ که امروز دیگر زمان خر نمودن مردم و سانسور کمتر است و برایشان گرانتر تمام می شود و مردم با یک تکمه همه چی را می بینند …. حرف ما این است که آهای مردم ؛ آهای طبقه کارگر و محرومین اگر خود خدای مشهور ؛ اگر خود شیطان و اگر خود شما و من یا هر کسی دیگر به قدرت حکومتی برسد ؛ بدون یک سیستم عادلانه که از پائین و از محل های تولید انتخاب و کنترل نشود بازهم همین مشکل را خواهیم داشت …در جامعه بشری آدمها هیچ کاره اند ؛ همه با هم اگر متشکل باشند سیستمها را می سازند و برای ساختن سیستمهای اجتماعی دانش و تفکر بسیار لازم است به جنبیم دیر شد ؛ درس تاریخم …..حیف شد ….سیستم های اجتماعی اسکلت جامعه اند … زنده باد آزادی و برابری ….کسی که مخالف برابری است باید ابتدا در مورد خودش آنرا پیاده نمود
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s