انسان ابتدا باید بداند چه می خواهد و برای خواستن باید به اندازه کافی بلوغ فکری داشته باشد و برای بلوغ فکری باید رنجها برده باشد … انسان باید یاد بگیرد که بفهمد …برای فهم و شعور احساس لازم است تا ضرورتها را درک نماید ….درک ضرورتها یعنی آزادی ….انسان برای آزادی که می شناسد ؛ اگر بشناسد ….جانش را نیز می دهد ….بلبلی که در قفس بدنیا آمده باشد ؛ سایر پرندگان آزاد را بدبخت می داند .

1471187_1378425009070626_1614846347_n

انسان ابتدا باید بداند چه می خواهد و برای خواستن باید به اندازه کافی بلوغ فکری داشته باشد و برای بلوغ فکری باید رنجها برده باشد … انسان باید یاد بگیرد که بفهمد …برای فهم و شعور احساس لازم است تا ضرورتها را درک نماید ….درک ضرورتها یعنی آزادی ….انسان برای آزادی که می شناسد ؛ اگر بشناسد ….جانش را نیز می دهد ….بلبلی که در قفس بدنیا آمده باشد ؛ سایر پرندگان آزاد را بدبخت می داند .

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s