آنها در این زمینه ؛ دقت کنید در این زمینه ؛ منظور مسائل دفاع از خود و امینت جان شان ؛ بسیار زرنگ تر و کارکشته تر و فهمیده تر و دقیق تر از بسیاری از کمونیستها و آزادیخواهان و مبارزین ما می باشند

71440_1408530882726705_1138260912_n

آنها در این زمینه ؛ دقت کنید در این زمینه ؛ منظور مسائل دفاع از خود و امینت جان شان ؛ بسیار زرنگ تر و کارکشته تر و فهمیده تر و دقیق تر از بسیاری از کمونیستها و آزادیخواهان و مبارزین ما می باشند ؛ حکومتیان مانند بسیاری از رفقای ما همیشه در گوش خر نمی خوابند و می دانند که این امکان همیشه وجود دارد که با یک موضوع بحرانی یا حتی خطر جدی روبرو شوند ؛ لحظات خطری که هیچکس به جز خودشان نمی تواند از آنها محافظت نماید ؛ تازه آنها در قدرتند و حکومت می نمایند و رفقای ما در شرایط مخفی زندگی می کنند و همیشه در معرض خطر ؛ حکومتیان بیشتر مواظب مسائل امنیتی هستند !!! بر عکس بسیاری از رفقای ما…. بسیاری از عزیزان ما ؛ رفقای ما؛ دوستان و هم رزمان ما مانند …. ماست ؛ ماست و بی دست و پا به دام می افتند و قربانی خوش خیالی می گردند و شلاق و شکنجه می کشند ؛ هنگامی که ضربه خوردند و قربانی شدند؛ همانند چز و فز ماهی در ماهی تابه یک مرگ و یک نفرین و یک فحش میدهند یا اینکه ما نیز در این فحاسی آنها را همراهی می کنیم ؛ بقول خیام این چز و فز ما باد هم نیست ….ما باید یاد بگیریم !! در مبارزه با دشمن باید بسیار زرنگ تر و باید بسیار دقیق تر باشیم ؛ هر حرکتی در اطرافمان را باید در نظر داشته باشیم ؛ نه اینکه همیشه خوش خیال بگوئیم عن شاه الئه گربه است ؛ بلکه….ما باید همانند یک مریض روانی پارانوئیدی به مسائل امنیتی و هر حرکتی در اطرافمان را مشکوک بنگریم و همیشه در هر حالتی امکان حادثه را ؛ امکان بدترین مشکل را اگر پیش آید بررسی و جواب به آن مشکل و محمل سازی و عادی سازی و ….را پیشا پیش در نظر بگیریم در ذهنمان داشته باشیم ؛تا بدینوسیله در واقع ما به کارمان اطمینان داشته باشیم ؛ تا به توکل برخر و خدا و شیطان یا خوش خیالی های الکی و ساده لوحانه برای خودمان در ذهنمان مهیا نسازیم و بعد از عبور از هر مرحله ای قدم بعدی پس از مدتی این شیوه زندگی همچون راه رفتن بسیار نرمال خواهد بود …. یکی دیگر اینکه در جهان پلیسی؛ پلیس اطلاعات نمی دهد اطلاعات می گیرد ؛ باید یاد گرفت حرف مفت کمتر زد وراجی خاله زنگی یا عمو زنجیربافی بی ارزش است…. با این وسیله و روش ما همیشه حد اقل یک قدم از دشمن جلو تر خواهیم بود …..در غیر این صورت باید ….در دام باشیم و بگوئیم توکل بر خمینی ….هاهاهاها عن شاه الئه گربه است….

عمر محمدی

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s