از قبل از سرنگونی این رژیم با دقت و درک منطقی باید دانست که چه می خواهیم ….این که چه نمی خواهیم خم کار نکرده ایم ….حتی سگ و گربه ها نیز می دانند که این رژیم جنایتکار است …باید زیر و رو شخم زد آنرا تا آخرین سنگ روی سنگ …

1491685_1401270090119451_793864627_n

از قبل از سرنگونی این رژیم با دقت و درک منطقی باید دانست که چه می خواهیم ….
محض اطلاع شاه الهی ها و طرفذارن سیستم سرمایه ؛ محض اطلاع ناسیونالیستهای خودفروش ایرانی جاشهای کورد که تا دیروز گوش پیشمرگه های همدیگر را می بریدید و چشمانشان را در می آوردید ؛اینها گونی های برنج وارادتی از آمریکا نیستند ….مقایسه ای از این دست دولتهای ضد مردمی با نام جمهوری شاه و اسلامی و ….چرت و پرت …..از حکومتهای شاهنشاهی بدترند ؛ مقایسه ای بنمائید با حکومتهای به اصطلاح سوسیالیستی بلوک شرق ….که با یک تظاهرات خود را تسلیم نمودند و حتی گلوله ای نیز به سوی مردم شلیک ننمودند …. آنها تازه شبحی از سیستم سوسیالیستی هم نبودند و اینها به اصطلاح دموکراتند ….هاهاهاها از نوکران مستقیم امپریالیستها و شاه الهی ها …و کودتا ها …فراموش ننمائیم این آینده حتمی ما نیز هست که در برابر چشمانمان دارد رژه می رود ….بدانیم و تفکر نمائیم و تصمیم بگیریم که چه می خواهیم ….واقعآ که شرم در برابر رذالت احساسی است انقلابی
سرنگون باد رژیم جنایات و ترور و شکنجه و زندان اسلامی ایران
زنده باد آزادی و برابری
بر قرار باد سوسیالیزم
عمر محمدی
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s