این مذهبی های احمق در تصوراتشان ….راه غلط نرفته اند ….اگر می شد … ای کاش می شد ….هاهاهاه آبگوشت ؟ جوجه کباب ؟ با آب دریا ….تصوراتی پا در هوا ناشی از گرسنگی روح و جان و زندگی آدمی ….

1653978_1412685982311195_2013544858_n

عکس یکی از انتحاریون در آرتیمیس (( آرتیمیس همان معبدی بود که سیصد سال قبل از میلاد آتش زده سد ؛ امروز در برلین جنده خانه ای هست بنام آرتیمیس که در اروپا مشهور است یا شاید در جا هائی دیگر نیز جنده خانه هائی به این نامها باشند )) ؛ آرتیمیس یعنی جنده خانه خدا ؛ با شما هستم انتحاریون در راه جنده های خدا ؛ بشتابید !! خدا حراج کرده !! مال مفت است ؛ همانگونه که قول داده بود ؛ ببرید ! زود بدوید ! داره تمام می شه ؛ ما را در این دنیا با درد های طبقاتی مان راحت بگذارید ؛ ما خودمان تکلیفمان را با دشمنان طبقاتی مان روشن خواهیم نمود . عادلانه این است که هر کسی آنگونه که می خواهد و می اندیشد زندگی نماید ؛ شما بروید در آن دنیا بچرید ….ما کافران ملعون به شما چه ….مگر شما گزمگان خدائید ؟ خدای بی عرضه تان نمی تواند با یک اشارت انگشت کاری بکند ….شما گوزو ها برایش تکالیف شرعی انجام می دهید !!؟؟ شاگردهای تنبل همیشه تکالیفشان را به دیگران می دادند برایشان انجام دهند و آخر سر رفوزه هم می شدند ناراهن هم می شدند ؛….خدای شما خیلی وقت است رفوزه شده …به هر حال بروید و ما را با درد هایمان راحت بگذارید ….شما که شارلاتان که نیستید ….؟ با چاقو و شمشیر و قمه در سر راه مردم و زندگی مردم که نایستاده اید ؛ ترور و زندان و شکنجه و تجاوز و کشتار هم که نمی کنید ….شما مسلمانید ….هاهاهاهاها مگر نه ؟؟ بدوید داره تمام می شه خوشگل هاشونو بردند و برای شما بد گل ها می مانند ….اونجا هم طبقاتیه

 • Susan Bahar

  و استفاده از واژه های مرسوم جامعه مرد سالار طبقاتی که در تن فروشی هم عمل زن را به عنوان فحش و قبیح به کار می برد و گویه این مرد بی طرف است تن فروشانی هستند که او از آن ها استفاده می کند، شما این زن ها را به باحشه های خدا نامیده اید و در واقع باز گناه را نا خود آگاه به گردن این ها می اندازید
 • OOmar MMohammadi

  الآن متوجهه شدم عزیز من ….هاهاهاها باور می کنی این عکس ها برای من سکسی نیستند ؟ باور کن عین حقیقت را می گویم …خوشگل هستند اما سکسی اصلا ؛ من در اروپا زندگی می کنم در تویفل برگ برلین هر تابستان از ظهر تاشب لخت لخت بدون حتی مایو و شورت والیبال و شنا و بازی و…می شه کرد و می کنند اما بسیار نرمال و عادی است ….در سونا که می روی زنها و مرد ها ….مشکلی نیست ….
 • OOmar MMohammadi

  الان فهمیدم ….ولی باز هم تو آنرا این گونه می بینی …من نه
 • Susan Bahar

  به هر حال سکسی نه اما فاحشه خدا خواندن این ها؟؟؟
 • OOmar MMohammadi

  چند کلمه با دوست عزیزم سوسن بهار ؛ در رابطه با ….:
  25. Januar 2014 um 20:06

  تازه ترین عکس از یکی از انتحاریون در جنده خانه خدا ؛ خدا حراج کرده ؛ بشتابید
  عکس یکی از انتحاریون در آرتیمیس (( آرتیمیس همان معبدی بود که سیصد سال قبل از میلاد آتش زده سد ؛ امروز در برلین جنده خانه ای هست بنام آرتیمیس که در اروپا مشهور است یا شاید در جا هائی دیگر نیز جنده خانه هائی به این نامها باشند )) ؛ آرتیمیس یعنی جنده خانه خدا ؛ با شما هستم انتحاریون در راه جنده های خدا ؛ بشتابید !! خدا حراج کرده !! مال مفت است ؛ همانگونه که قول داده بود ؛ ببرید ! زود بدوید ! داره تمام می شه ؛ ما را در این دنیا با درد های طبقاتی مان راحت بگذارید ؛ ما خودمان تکلیفمان را با دشمنان طبقاتی مان روشن خواهیم نمود . عادلانه این است که هر کسی آنگونه که می خواهد و می اندیشد زندگی نماید ؛ شما بروید در آن دنیا بچرید ….ما کافران ملعون به شما چه ….مگر شما گزمگان خدائید ؟ خدای بی عرضه تان نمی تواند با یک اشارت انگشت کاری بکند ….شما گوزو ها برایش تکالیف شرعی انجام می دهید !!؟؟ شاگردهای تنبل همیشه تکالیفشان را به دیگران می دادند برایشان انجام دهند و آخر سر رفوزه هم می شدند ناراهن هم می شدند ؛….خدای شما خیلی وقت است رفوزه شده …به هر حال بروید و ما را با درد هایمان راحت بگذارید ….شما که شارلاتان که نیستید ….؟ با چاقو و شمشیر و قمه در سر راه مردم و زندگی مردم که نایستاده اید ؛ ترور و زندان و شکنجه و تجاوز و کشتار هم که نمی کنید ….شما مسلمانید ….هاهاهاهاها مگر نه ؟؟ بدوید داره تمام می شه خوشگل هاشونو بردند و برای شما بد گل ها می مانند ….اونجا هم طبقاتیه

  Susan Bahar
  عمر شما مثلا خواستید با این متن از طبقه کارگر حرف به زنید؟ لحن شما اما کارگری نیست لمپنیست عکسی هم که گذاشته اید بی جا حرمت یک مکان عمومی و بحث های طبقاتی را نگه دارید دوست گرامی، درست که فیس بوک یک دیوار سفید است که هر کس هر چه به هواهد بر رویش می نویسد اما…….

  OOmar MMohammadi
  با سلام و سپاس از تو سوسن عزیز ؛ من در ترکیبی از قول و قرار هائی که در قرآن هست ؛ و از واقعیاتی که در جامعه مان در جلو چشمانمان دارد رژه می رود و هر روزه انسان قربانی می گیرد ؛ از یک واقعیت تاریخی که در سیصد سال قبل از میلاد در مورد معبد آرتیمس اتفاق افتاده بوده ؛ در مورد همین جنده خانه آرتیمیسی که در برلین هست و جنده خانه است ؛ و در مورد قول و قرار هائی که در قرآن هست و به انتحاریون در مورد شهادت در راه خدا و حوری های بهشتی ….تمامی اینها دور و بر ما وجود دارند را بیان نموده ام و ما در واقع در لجن زاری متعفن داریم زندگی می کنیم بوی گندش مشام جان آدمی را می آزارد و آنوقت من بیایم از آنچه که من را می ازارد حرف نزنم ….؟ این تصور تو عزیز ؛درست مانند این است که من در لجن زار زندگی نمایم و به خودم عطر و ادکلن بزنم و خیالم راحت باشد که من …. تعجب می کنم …. از این شیوه تصور تو عزیز !! حقیقت زیبا تر است ؛ اگر چه با عادات ما نیز خوانائی نداشته باشد …ولی می توان عادات را شکست . من یکی هیچ گونه حرمتی برای اینگونه مرز های بی جا و بی معنی قائل نیستم …..تنها به شرطی که غیر واقعی حرف نزده باشم….بیان حقیقت برای من از هرحرمتی ؛ مخصوصآ اگر فقط طبق عادات باشد ؛ از هر حرمتی بالاتر و بالاتر است

  Susan Bahar
  به عزیز اما… من حتی از گفتن لجن زار به جایی که در آن زندگی می کنم پرهیز می کنم یعنی فکر می کنم باید همه ما این پرهیز رو داشته باشیم. این که انسان از خود بیگانه است. این که مشتی سوداگران مال و جان و زندگی مردم در زشت ترین شکلی عاطفه اخلاق انسانی .و….. را به بازی گرفته اند نمی بایست دلیلی شود که ما به همان لحن خود این ها به جنگشان برویم

  OOmar MMohammadi
  خوب شاید از زاویه ای که تو عزیز به آن می نگرید نباشد ؛ من اصراری ندارم ؛؛( برای من در این جهان اگر حتی یک گرسنه و فقیر وجود داشته باشد باز هم…کمی مجرد فکر کردن بد نیست)؛؛ اما من در جهانی زندگی می کنم ؛ که به نظر من لجن زار کلمه مناسبی نیست ؛ از لجن زار بدتر است ؛ بسیار بدتر ؛ حداقل من اینگونه می بینم ؛در لجن زاری از این دنیا زندگی می کنم که بوی گتد ابتذال و گندیدگی اش مشام جان آدمی را می آزارد؛ در شهری بنام برلین زندگی می کنم که باند های مافیائی از زن و دختران فقیر از کشور های فقیر از خانواده های فقیر در فروش و حراجشان در برلین ابا ندارند ؛ با زن تن فروشی اهل پرو شخصا صحبت نمودم که برای پسر دوساله اش اشک بود و زار زار می ریخت ؛ من دلم آتش می گرفت هر وقت او را می دیدم ….؛؛((من تاکسی می رانم !! شاید بپرسی تو با این زن چه می کردی ؟؟ محض اطلاع پیشداواران می گویم )) با گریه و زاری از پسر دوساله اش نام می برد ؛ ….با زنانی که خود فروش بودند ؛ برای در نرفتن ؛ آنها را معتاد می نمایند ؛ از زنانی که از جنده خانه ها از دست جاکش ها و باند های مافیائی فرار نموده اند و به تاکسی من پناه می بردند نام نمی برم …. هروئین و اعتیاد …کم نیستند ….و در همین حال در ایران زنان و دختران ایرانی در تمامی نقاط دنیای گندیده و مبتذل پراکنده اند….همچنین زنان و دختران بنگالی و بنگلادشی و هندی و فیلیپینی و ….. عرب و کرد و ترک و اروپائی و آسیائی و افریقائی و امریکائی و ….نان اروپائی به خاطر بچه هایشان و یا مردان جاکش تنبل و یا معتادشان …فکر نکن قاطی کرده ام و چرت می گویم ….از برلین حرف می زنم نه از ایران ؛ ….زنان به حراج گذاشته می شوند و باند قاچاق و مافیا در ارگانهای دولتی و پلیسی در همه جای دنیا از برلسکونی رئیس جمهور ایتالیا حرف به میان نمی آورم ….بیداد می نمایند و همراهی و همکاری و فروش انسان به خاطر سود اضافی مکمل مذهب و دین و ناسیونالیزم و خرافات و ….از باندهای حاکم برا امریکا و اسرائیل تا اروپای متمدن تا ملاهای خر رنگ کن ایرانی و فروش مواد مخدر و دختران ایرانی و هندی در امارات …..فقر فقر فقر از هر نظر و هر لحاظ ….و من باز هم بیایم تی تیش مانی بازی در بیارم ؛ درد را ببینم و طبق گفته و توصیه های تو عزیز و گرامی و مامان جونم کلمات بد بد را از دهنکم نباید کسی بشنود !! ای وای زشت است ….؟ مردم می شنوند و می گویند علی قلی خان ((منظور علی مردان خان بود از شعر ایرج میرزا)) داشت پسری پسری بی ادب و بی هنری ….؟ من نباید کلمات بد را نام ببرم !! زیرا من مودبم ….؟ من باز هم بیایم و تیتیش مامانی بازی در بیارم ؛ مثل این است به کونم بگویم پیف پیف تو بو می دهی دنبالم نیا ؛ ….؟اما محض اطلاع تو عزیز و گرامی من یکی از ادب بی پشوانه زیاد خوشم نمی آید …. یاد دروران شکسپیر افتادم اون دوران من هنوز بچه بودم …. درباریان و خانهای آن زمان ازوپا به شکسپیر می گفتند تو شان و شوکت ملوک الطوایفی ما را بر باد می دهی که در نوشته هایت از خر و اسب و موش و حیوانات نام می بری …..؛ امروز تو عزیز نیز شاید اینگونه به من توصیه می نمائی که ابتذال را ببینم و بگویم عن شاه الئه گربه است .؛ به قول شاملو خواهر و مادر آنکس که در این کوچه می ریند …. من خیلی محترمم نباید از کلمات بد بد استفاده کنم …مامان ها به بچه هایشان نیز یاد می دهند مودب باشند ؛ مامانم به من یاد نداده و خوب شد که یاد نداد ….اما من فرزند کوچه و بازارم ؛ آنچه را آنگونه که می بینم همانگونه نیز بیان خواهم نمود من فرزند کارم ….من کارگرم و کمونیست …برای کلمه گوه می توان از کود هم استفاده برد ….اما گوه گوه است و کود کود اگر چه از گوه هم بعنوان کود می توان استفاده برد ؛….هر کلمه ای معنی دقیق خودش را دارد ؛ اسلام اسلام است و مسیحیت نیز ؛ همانگونه که ملا و قشه یکی نیستند …اگر چه هر دو یک گوهند…. .

  Susan Bahar من اصراری ندارم که شما را هم نظر خودم کنم اما واقعیت اینه که نسبت به چنین کارها و جملاتی کمی دچار شک می شم برای نشان دادن زشتی های دنیای سرمایه داری نیازی به چاپ مجدد عکس های سکسی نیست هست؟
  Susan Bahar و استفاده از واژه های مرسوم جامعه مرد سالار طبقاتی که در تن فروشی هم عمل زن را به عنوان فحش و قبیح به کار می برد و گویه این مرد بی طرف است تن فروشانی هستند که او از آن ها استفاده می کند، شما این زن ها را به باحشه های خدا نامیده اید و در واقع باز گناه را نا خود آگاه به گردن این ها می اندازید

  OOmar MMohammadi
  الآن متوجهه شدم عزیز من ….هاهاهاها باور می کنی این عکس ها برای من سکسی نیستند ؟ باور کن عین حقیقت را می گویم …خوشگل هستند اما سکسی اصلا نیستند ؛ من در اروپا زندگی می کنم در تویفل برگ برلین هر تابستان از ظهر تا شب لخت لخت بدون حتی مایو و شورت والیبال و شنا و بازی و…می شه کرد و می کنند اما بسیار نرمال و عادی است ….در سونا که می روی زنها و مرد ها لخت مادر زاد….مشکلی نیست ….

  OOmar MMohammadi الان فهمیدم ….ولی باز هم تو آنرا این گونه می بینی …من نه

  Susan Bahar به هر حال سکسی نه اما فاحشه خدا خواندن این ها؟؟؟

  OOmar MMohammadi
  کلمه فاحشه مانند بسیاری دیگر از کلمات طبقاتی است و ما الان در جامعه طبقاتی زندگی می کنیم اگر درست بیان نمائیم ؛ این زنها که تن فروش که نیستند ؛بلکه تن کرایه ده هستند را فاحشه می نامند ((فراموش نکنیم بورژوازی دلال نیز به این زنان می گوید؛ کارگران جنسی!!..با کلمات بازی کردن که اصل موضوع ماست مالی نمی شود که)) همانند بسیاری دیگر از کلمات که طبقاتی است؛ مثلآ در اروپا در آلمان به کارگر می کویند کار بردار ؛ و یا اینکه رقابت بین کنسرن ها را ورزش ماشین سواری می نامندهاهاها ؛ یا در زبان ترکی به جنده خانه می گویند ؛ کارخانه همانگونه که ملا ها نماز خواندن را ورزش می نامند ؛ قمار بر سر برد و باخت در میدانهای ورزشی و تقلب در این زمینه ها همانند تمامی عرصه های دیگر زندگی که طبقاتی است؛ بیداد می نماید و برای در رفت از زیر بار قوانین که طبق کلمات نوشته شده فرار از دست قانون سطحی …خر رنگ کن ؛ کلمات را عوض می نمایند … چارلی چاپلین این نوع بازی ها را خوب نمایش داده است ؛ نگاهی بیندازی بد نیست ؛ طرف پشت فرمان ماشین چرت می زند ؛ در هنگام دستگیری می گوید من داشتم فکر می کردم ؛ با نشان دادن انگشت وسط برای دیگران طرف می گوید من داشتم سرم را با این انگشتم می خاراندم !! چیه سرخاراندن نیز جرم است ؟گناه است….؟ هاهاهاها ….کلمات و عبارات و اعمال و پدیده هائی که ما با آنها و به معانی آنها و اساسا به کل وجودی آنها اعتقادی نداریم همانند کلمه قمار و قماربازی و پول و معامله و داد و ستد و …. ؛ آری تو در این مورد حق داری این کلمات و این عبارات و وجود این پدیده ها اساسا چندش آور است …. تو برای تن فروشی ؛ تن کرایه دهی ؛ خود فروشی حتی با نام ازدواج رسمی بین پدر و مادرانمان چی می گوئی ؟؟ من می گویم خود فروشی و دقیقآ فحشا !! ی معمول ؛ ازدواجهای نامناسب بین زن و مرد و بچه و خانواده و همسر و …که مملو از دروغ است ؛ چه می خواهی بنامی ؟ من به آن می گویم فحشای رسمی !! چیزی بنام مثلا ضیغه ؟ چه می نامی ؟ یا زن و شوهر هائی که زن و مرد به خاطر چیزی غیر از وجود خود طرف حاضر به زندگی مشترک با طرف می شود !! دارای بچه و احترام و در و همسایه ها و …. من به آن می گویم ؛ به معنای دقیق کلمه فحشا ….خود فروشی ؛ معامله ….به هر حال من آنچه را که آنگونه که می بینم بیان می کنم ؛ می دانید که کلمات قرار دادی هستند و به خودی خود بی معنی بقول خیام باد هم نیستند ؛ اگر واقعیتی خارج از ذهن را بازتاب ندهند ؛ این خوشبختی و نعمت بزرگی است برای انسان متفکر که آوا ها و کلمات معنی دارند ؛ به همین خاطر است که ما برای فهمیدن زبانهای مختلف باید آن زبان ها را یاد بگیریم ؛ زیرا کلمات و آوا های انسانی ؛ مانند عوعو سگها و میومیو گربه ها نیستند که در تمامی کره زمین یک معنی را داشته باشند ؛ یا صدای مشخص حیوانات نیستند که برای آن نوع از حیوانات و جانداران در تمامی جهان یک معنی را داشته باشند …… در میان انسانها آوا ها قرار دادی اند ؛ حتی گاهی در یک شهر ؛ شمال شهری با جنوب شهری یا در یک کشور شمالی یا جنوبی ……؛ تفاوتها در بیان معانی وجود دارند همانند کلمه غلط کردن در میان کردهای عراق یا افغانی ها و کلمه اشتباه کردن در میان ایرانی ها ؛ که دارای معنانی های درست برعکسی هستند ؛ اشتباه کردن ؛ غلط کردن….. اما باز هم عرض کردم من برای بیان موضوعات فرمالیزم و شکل و قالب ها و کلمات را نمی بینم ؛معانی آنها برای من بسیار با اهمیت تر می باشند ؛ قالبهای قشنگ نیز قشنگ اند ؛ اما با معانی قشنگ صفای درون را نیز با خود دارند ….وگرنه بورژوازی برای خر کردن و عوام فریبی خودت می دانی ….به هر حال من آنها را آنگونه که هستند نام برده ام و بیشتر زاویه و فرهنگ لمپنی اسلامی آنرا با فرهنگ مرد سالاری در نظر داشتم و اگر ایراد بگیری به این زاویه برخورد من حق داری اما این موضوع بیشتر بیان درد است ؛ نالیدن از درد است تا ایراد فرهنگی به فرهنگ من ؛ من در واقع برای نشان دادن ابتذال محیط زندگی و تفکر حاکم آنرا نشان دادم ….همانگونه که اگر یک هنر پیشه در سینما نقش یک دلقک را باز ی کند آیا او دلقک است ….؟ پاپوف را می شناسی ؟ مانند این است به یک زخمی بگوئی از درد ننال من عصبی می شوم ….اگر حتی خفه اش نیز بنمائی ؛ اما درد بازهم آنجا هست .

  https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/…/1620901…
  https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/…/1620901…

 • OOmar MMohammadi

  اینها را منتظر اینها دانستن ….از حق نباید طرف باید روانشاس بسیار زبر دستی بوده باشد …..آینها برای حتی خیال و رویا هم شده حاضرند شش بار کشته شوند ….فقط تصور نمایند به اینها دست بمالند…..هاهاهاهاهاها
  OOmar MMohammadis Foto
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s