لشکر کشی مالکی بسوی کردستان ….. برایمان خواب ها دیده اند …. به هوش باشیم به دشمن طبقاتی مان شک نکنیم …. خام نشویم …. دشمنی طبقاتی یک دشمنی واقعی و آشتی ناپذیر است ….در قالب مذهب و ناسیونالیزم ….اگر در مسئله ملی در ایران تعمق نداشته باشیم و از پیش بفکر راه حل منطقی منطبق با شرایط و محیط زندگی امروزی نباشیم از این لشکر کشی ها در ایران نیز دوباره خواهیم داشت …. حق تعیین سرنوشت خلقها بدست خود ؛ زنده باد آزادی و برابری

1507890_1405409159705544_482740081_n
لشکر کشی مالکی بسوی کردستان ….. برایمان خواب ها دیده اند …. به هوش باشیم به دشمن طبقاتی مان شک نکنیم …. خام نشویم …. دشمنی طبقاتی یک دشمنی واقعی و آشتی ناپذیر است ….در قالب مذهب و ناسیونالیزم ….اگر در مسئله ملی در ایران تعمق نداشته باشیم و از پیش بفکر راه حل منطقی منطبق با شرایط و محیط زندگی امروزی نباشیم از این لشکر کشی ها در ایران نیز دوباره خواهیم داشت …. حق تعیین سرنوشت خلقها بدست خود ؛ زنده باد آزادی و برابری

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s