فخر به آسمان مفروش :که ژولیدگان آبروی جهانند

1009914_1409662405946886_1630664708_n

فخر به آسمان مفروش :که ژولیدگان آبروی جهانند
کل سکانس زندگی ما فقر است ؛ در هم می لولیم و مانند دریائی از جانواران گوناگون به دریدن ضعیف ترین حلقات از این زنجیره وجود مشغولیم با آرامش و بدون هیچ نوع احساس دوست داشتنی ؛ ….آری این فقر واقعی است اما بدان عادت داریم و پدیده دیگری را نیز نمی شناسیم ؛ ….مافقیریم …. فقر احساس ؛فقرفرهنگ ؛فقر دانش؛ فقر حرکت و تلاش ؛فقر جرات؛ وفقر نان؛ فقر کار؛ فقر تاریخ و ذهنیت تاریخی؛ ..فقر …. به همبن خاطر توحش جای تمامی آن چاله چوله های زندگی همه جانبه ما را پر نموده و ما در فقر دست و پا می زنیم و مطمئن باشید کسی نمی آید نه از آسمان و نه از آنطرف دریا و نه از آسمانها و هیچ جای دیگری از این زمین …..هیچکسی !! به ما نه تنها کمکی نخواهند نمود ؛ هر کسی هم که بیاید ار روی کله های ما عبور خواهد نمود زیرا سیستم جهان توحش است ؛ از روی سرهای ما که برای نفس کشیدن و عریزی زندگی نمودنی بیش نیست عبور خواهند نمود و باز هم ما را ؛ باز هم مورد استفاده قرار خواهد داد ؛ کله های ما را بعنوان وسیله گذر از این رودخانه کم عمق زندگی روزمره و بیهوده و بیهوده همچون سنگهای بیرون از آب محل عبور ستمکاران و استثمارگران از رودخانه زندگی کم عمق ما …مورد استفاده قرار خواهند داد ؛ آری تا زمانی که ما فقیریم در تمامی عرصه ها از روی جنازه های ما عبور خواهند نمود ؛ ما این را خواسته ایم وهمین نیز انجام می گیرد ؛ در نظام جهان و طبیعت و زندگی ضعیف پایمال است …..این قانون بودن است ….اگر نمی پسندی ؟! پس کاری بکن !! ابتدا فکر کن یاد بگیر و بازهم فکر کن تصمیم بگیر و متشکل شو بعد اقدام کن ؛ تا قوی باشی !! زیرا که انسان تنها با اندیشه و دانش و جرات نمودن و تشکل و جنگیدن قوی است ؛ موجودیت دارد؛ زنده است و بودن است ….آری فقر خاموشی است و سکوت و بی حرکتی …فقر است !! ناداری است !! این هم شکلی از خاموشی و نابودی و فقر است ….که بسیاری ها از آن فقری که به آن خو گرفته اند با تمامی پاسداری می نمایند ؛ زیرا فکر می کنند ؛ وجود و بودن در قعر اقیانوسها را زندگی می دانند و فکر می نمایند ؛ زنده اند !!؟ راست می گویند این هم نوعی زنده بودن است که مکمل آن شکل های دیگر زنده بودن است ؛ بینهایت شکل از زنده بودن وجود دارد اما فقط یک شکل زندگی معنای واقعی خویش را دارد ؛ با اندیشه و آزاد ….زیرا که انسان به جز نیاز های حیوانی از قبیل خوردن و آشامیدنئ و تولید مثل و ….اندیشه ورز است و آزاد ….مدودیت های محیط طبیعی فقط برای حیوانات است و…. اما سیستم های استثمار و توحش می خواهند انسان از یک حیوان ضعیف؛ ضعیف تر باشد و فقر را با شدت هر چه بیشتر در جامعه انسانی نهادینه می خواهند ؛ به خاطر سود و غارتی حقیرانه ….جهان هستی به جز تبدیل انرزی ها ؛ پدیده دیگری نمی شناسد ؛اما ؛ در جهان انسانی فقر یکی ؛ فقر یک نفر ؛ فقر تمامی بشریت است ؛ فقر محرومین از همه آنها وحشتناکتر ؛ دریده تر بی روتوش تر است و برای دیدن آن نیاز به امکانات فراوانی نیست ؛ فقر فقدان آدمی ….. است ؛ فقر احساس برای هم بودن ؛ با هم بودن …. همچون حیوانات درنده در گوشه ای برای خود دریدن و چریدن را بدنبال دارد ؛ اغلب حیوانات نیز حتی گیاهان نیز ….نمی توانند بدون هم باشند و نیستند ….در هر صورت فقر فقدان آدمیت و انسانیت است چه در درون خود و چه در جامعه انسانی بر روی این کره خاکی . فقری واقعی و خشن….
زنده باد همبستگی انسانی جامعه بشری
برای ساختن جهانی دیگر و انسانی ….
از دیو و دد ملولم و انسانم ارزوست.
زنده باد آزادی و برابری
عمرمحمدی
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲ برابر با ۲۲ ژانويه ۲۰۱۴
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s