حکومت مذهبی در هر شکلش سمی است کشنده به این نسبت مردم ما خرند و احمق و خرفت و عقب مانده اند ….وگرنه قارچ سمی در هر جائی نمی تواند رشد نماید …. به خشکانیم زمینه رشد هر نوع خرافات و حماقت و عقب ماندگی و قارچ و انگل و تحجری را ….که تنها و فقط با در دست گرفتن تعین سرنوشت بدست خود این امر ممکن است ….نوع قارچ را عوض نمودن که نه خمکار است و نه شاهکار بدبختی است ….برای اینکار تنها حکومت از محیط های تولید می تواند شکل بگیرد و از پائین به بالا …. نه از حکومت به پائین ….فقط از محیط تولید …فقط …دموکراسی مستقیم

1465100_1405407366372390_1343598342_nحکومت مذهبی در هر شکلش سمی است کشنده
به این نسبت مردم ما خرند و احمق و خرفت و عقب مانده اند ….وگرنه قارچ سمی در هر جائی نمی تواند رشد نماید …. به خشکانیم زمینه رشد هر نوع خرافات و حماقت و عقب ماندگی و قارچ و انگل و تحجری را ….که تنها و فقط با در دست گرفتن تعین سرنوشت بدست خود این امر ممکن است ….نوع قارچ را عوض نمودن که نه خمکار است و نه شاهکار بدبختی است ….برای اینکار تنها حکومت از محیط های تولید می تواند شکل بگیرد و از پائین به بالا …. نه از حکومت به پائین ….فقط از محیط تولید …فقط …دموکراسی مستقیم

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s