حجاب نه تنها مصونیت نیست بلکه بد بختی است برای جامعه …. هزاران سال تجربه آنرا نشان داد و ما بازهم اندر خم یک کوچه گندیده ایم….جهان به کجا رسید و ما …؟؟؟

1545613_1412340749012385_218466376_n

ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ!
ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺩﺭﺩ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ!
ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺯﺣﻤﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ!
ﭼﻬﺎﺭ ﻋﻘﺪ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
„ﺣﺴﺮﺕ ﻋﺸﻖ“ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ !!
ﻫﺰﺍﺭ ﺻﯿﻐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺣﮑﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ!
ﻫﻮﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ!
ﻋﻔﺎﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ!
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﻉ ﻭ ﺭ ﺕ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺭﻭﮐﺶ! ﺣﺘﯽ ﺷﺪﻩ ﺻﻮﺭﺕ !!
ﻫــــــــــــــﺯﺍﺭ ﺳـــــــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺮﺽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺸــــــــــــــﺪ !

رفقا و دوستان در صورت تمایل میتوانید از سایت من بنام :صدای آزادی و برابری دیدن فرمائید. لطفآ به دوستان خود معرفی نمائید ….با تشکر . عمر محمدی
https://sedayeazadibarabari.wordpress.com/ sedaye azadi barabari sedayeazadibarabari.wordpress.com
sedaye azadi barabari
sedayeazadibarabari.wordpress.co

155832_1409610275952099_1366452697_n

ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ!
ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺩﺭﺩ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ!
ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺯﺣﻤﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ!
ﭼﻬﺎﺭ ﻋﻘﺪ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
„ﺣﺴﺮﺕ ﻋﺸﻖ“ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ !!
ﻫﺰﺍﺭ ﺻﯿﻐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺣﮑﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ!
ﻫﻮﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ!
ﻋﻔﺎﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ!
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﻉ ﻭ ﺭ ﺕ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺭﻭﮐﺶ! ﺣﺘﯽ ﺷﺪﻩ ﺻﻮﺭﺕ !!
ﻫــــــــــــــﺯﺍﺭ ﺳـــــــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺮﺽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺸــــــــــــــﺪ !

رفقا و دوستان در صورت تمایل میتوانید از سایت من بنام :صدای آزادی و برابری دیدن فرمائید. لطفآ به دوستان خود معرفی نمائید ….با تشکر . عمر محمدی
https://sedayeazadibarabari.wordpress.com/ sedaye azadi barabari sedayeazadibarabari.wordpress.com
sedaye azadi barabari
sedayeazadibarabari.wordpress.co

482463_1405411003038693_1099290923_n

حجاب نه تنها مصونیت نیست بلکه بدبختی است ؛ بیچارگی است توحش است ؛…..گر خود نمی پسندی تغییر ده قضا و قدر الهی را … خود خدای خویش باش ….نترس از اینکه کافر می شوی …..و حجاب مصونیت نیست بدبختی است

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s