آیا این مزدوران و خود فروش و مردم فروشان ؛ آیا اینها همدیگر را نمی شناسند ؟

1511529_1405404983039295_1025178713_n

آیا این مزدوران و خود فروش و مردم فروشان ؛ آیا اینها همدیگر را نمی شناسند ؟ و نمی دانند چه می کنند ؟ و آیا مردم ما تا این حد خرفت و عقب مانده اند ؟ اگر آری …. پس واقعآ شایسته این چنین دلالهای محبت میان مردم و امپریالیستها هستند …..مردمی ساده لوح و احمق و سطحی قربانی فریب و خود فریبی ….در این جهان مملو از ابتذال و گندیدگی ….؛ در جهان هستی در هیچ جا هیچگاه هیچ پدیده تصادفی وجود ندارد ؛ بلکه برای همه چیز؛برای تمامی پدیده ها؛ در تصادفی ترین مسائل ؛از یک الکترون یا یک نوترونیوس که یک پانصد هزارم الکترون است تا زمین و کرات آسمانی و دنیای حیوانات و انسانها و کهکشانها همه چی و همه جا همیشه هر حرکتی قانونمدی های خاص خودش را دارد اگر ما نمی فهمیم تقصیر از ما می باشد ؛ برای تغییرات و دگر گونی ها صرف نیرو لازم است و باید نیرو بکار برد ؛ خواه نیروی فکری در جهان انسانی که خود تبلور و آئینه ای از جهان مادی باید باشد و یا نیروی مادی در بیرون از ذهن انسانی باید کار برد آن را باید دانست و یاد گرفت ؛با این تفاوت در جامعه انسانی مقداری هم شعور و تجربه و دانش لازم است ….مردم بی شعور شایسته دلالهای محبت و جاکشهائی هستند که بار ها اینها را به مسلخ تاریخ برده اند ؛ که مردم نادان را به قیمت کمتر از قیمت بز و گله های گوسفند فروخته اند و بازهم هزاران بار می فروشند ؛ به هر صورت و اوصاف هیچ کاری تصادفی نیست ؛ نه کار های احمقانه بشر بنام خدا و نه کار شیطان و نه خر و نه عوام فریبی های دلال های جنایت ….نه آسمان ؛ مردم احمق و نادان شایسته دزدان و خودفروشان سیاسی و دشمنان طبقاتی شان هستند …. اما باز هم با صدائی بلند فریاد می زنیم دست امپریالیست ها و دلال هایشان از سرنوشت مردم کوتاه؛ حق تعیین سرنوشت مردم به دست خود مردم ؛ اگر این مبتدی زاست می گوید که این انتظار از این خود فروش های دلال محبت و دیوث و جاکش های سیاسی خریت محض است ؛ فقط یکبار بگوید سرنوشت مردم بدست خود و دست امپریالیستها از سرنوشت مردم کوتاه ….فورآ مواجبش قطع خواهد شد ….. این همراهان این خود فروشان اگر خود را شرافتمند و سالم می دانند ؛ فقط یکبار بخواهند که بگوبد حق تعیین سرنوشت مردم بدست خود ؛ اینها یکبار بخواهند که ما با آنها نه برای اطاعت برده وارانه ؛بلکه هدفمند و شرافتمندانه برای تحقق حق تعیین سرنوشت همراهی می نمائیم و تو بازار خود فروشی و مردم راه انداخته ای ….همراهانشان هم مانند همراهان فرخ نگهدار اند ؛ اگر این سازگارا از همراهی و جنایت و دیوثی در دربار امام بی مامانش پشیمان است ….یک بار بگوید حق تعیین سرنوشت مردم بدست خود ….اینها بر بستر خریت و توهم و حماقت مردم و حمایت و بودجه های میلیاردی امپریالیستها و جنایات رژیم اسلامی می توانند به جنایاتشان ادامه دهند ….اگر مردمی احمق نتوانند بفهمند ؛ بگذار عکس این یابو را نیز در ماه و در کهکشانها نیز ببینند …نه این و نه آن …مردم باید شایستگی تعیین سرنوشت خویش را داشته باشند وگرنه در طبیعت ضعیف همیشه قربانی است این قانون طبیعت است ….قدرت انسان در دانش و اندیشه ورزی او نهفته است وگرنه تفاوتی با میمون و گور خر و شامپانزه ها نداریم … تنها با اندیشه و تشکل است که می توان گفت ؛ مردمی برای خود و …آزاد و رها از قید و بند های هزاران ساله ….تنها راه رهائی بشریت اندیشه و آگاهی است و تشکل هماهنگی و همراهی

عمر محمدی

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s