گلوله ام را شلیک می کنم

قلم و تفنگ

ستاره ها
ستاره های شبانه
ستاره های گلوله های نورانی
شب از گلوله می درخشید
و جانوران خونین
بر سنگستان
ریلی قرمز کشیدند

گلوله ام را شلیک می کنم
گلوله ام را از چکاد شلیک می کنم
بر دورترین صخره
بر می خیزم
و قلبم را در باد می گیرم
در غاری سهم
از رس سوزان
“ گارسه “ می سازم
و با حروف شن
مجله ی مغلوب را منتشر می کنم
و گرگان و گنجشکان
زیر حباب مطالعه ی مهتاب
حماسه ی مجله ی شن را
می خوانند…

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s