نمونه ای از شگرد جاکشی اسلامی ها۷

نمونه ای از شگرد سربازان امام زمان از ادای بچه اوپنه ئی ها شروع می کنن تا خانم بیاری….از این گونه است کار خدا و امامان و چرک

30. Oktober 2012 um 06:14

 • از این گونه است کار خدا و امامان و چرک و خون و کثافت سرمایه در عصر ما
 • یکی از اصلی ترین شگرد هایشان به منظور  جمع نمودن مدرک علیه هر کس  به فراخور حال هر کسی ….. از مخالفین سیاسی و یا خودی های خودشان  ….متناسب بودن زمینه ؛ ملعبه ای است که با آن بتوان ضربه را فرود آورد  ….از پول و شغل و وسایل و زن و مدرک و ….. مخصوصآ مدارک ناموسی….. به هر شکل آن …..به علت دم دست و ساده بودن این وسیله  و سایر ….به همین خاطر از این طریق وارد می شوند …. و همیشه اصرار دارند بر  داشتن  تصاویر به اشکال مختلف آن و اگر ممکن نشد یا تلفن و صدا و یا هر مدرکی که بتوان با آن ضربه ای زد ……زرنگ تر از آنها کسی است که دم به تله ندهد …..هر بار که برایم دام پهن نموده اند بسیار اصرار داشته اند که ویدئوئی ارتباط بگیریم ابتدا بسیار محترمانه پا پیش می گذارند سپس خود را کونی نشان می دهند و یا جنده و در این مسیر اگر موفق گردند  در واقع طرف را به فحشا وا می دارند …. و از این گونه است کار خدا و امامان و چرک و خون و کثافت سرمایه در عصر ما
 • Conversation started 3. Oktober
 • 21:55Sanoy Sasou

  hello

 • 21:56Omar Mohammadi

   

  سلام حالتان چطور است

 • 21:56Sanoy Sasou

  tunis ok

 • 21:58Omar Mohammadi

  do  you speak farsi ?

 • 21:58Sanoy Sasou

  kiss

  msn ok

  you ok video

 • 21:58Omar Mohammadi

  sory what do you

  want ?

 • 21:59Sanoy Sasou

  sanou-1992@hotmail.fr

 • 22:00Omar Mohammadi

  I haven t enough time to chat

  sorry

 • 22:01Sanoy Sasou

  facebook ok video

 • 22:01Omar Mohammadi

  and also i have family and wife

 • 22:01Sanoy Sasou

  call

  you

  ok

  byyyyyyy

 • 22:01Omar Mohammadi

  no thank you

 • 22:01Sanoy Sasou

  uoi

  ca va

 • 22:02Omar Mohammadi

  dy

  by

 • 3. OktoberDu hast einen Anruf von Sanoy verpasst.
 • 22:03Sanoy Sasou

  tunis ok

 • 22:03Omar Mohammadi

  good by

 • 22:04Sanoy Sasou

  sanou-1992@hotmail.fr

  ok

 • 22:04Omar Mohammadi

  no thank you

 • 22:04Sanoy Sasou

  ok

  ok

 • 22:05Omar Mohammadi

  ok

  ok

  ok

 • 22:05Sanoy Sasou

  kisssssssssssss

 • 22:05Omar Mohammadi

  and good by

 • 22:06Sanoy Sasou

  ok

  sanoy-1992@hotmail.fr

 • Heute
 • 15:03Sanoy Sasou

  hello

 • 15:08Sanoy Sasou

  hi

  ok

 • 15:40 Du hast einen Anruf von Sanoy verpasst.
 • 15:57Sanoy Sasou

  hello

 • 15:58Omar Mohammadi

  Hello

 • 15:58Sanoy Sasou

  kiss

 • 15:58Omar Mohammadi

  hello

 • 15:58Sanoy Sasou

  ok

  msn ok

 • 15:58Omar Mohammadi

  how are you ?

 • 15:59Sanoy Sasou

  you ok

 • 15:59Omar Mohammadi

  what do you mean ?

 • 16:00 Du hast einen Anruf von Sanoy verpasst.
 • 16:01Omar Mohammadi

  who are you  and what do you whant ?

 • 16:02Sanoy Sasou

  sanoy1992hotmail.fr

 • 16:03Omar Mohammadi

  YOU dont know me and how can you say …. i love you ?

 • 16:03Sanoy Sasou

  your ok

 • 16:03Omar Mohammadi

  what ok ?

 • 16:04Sanoy Sasou

  تؤنس

 • 16:04Omar Mohammadi

  ja … you are in tones but i am in berlin

 • 16:05Sanoy Sasou

  sanoy-1992hotmail.fr

 • 16:05Du hast einen Anruf von Sanoy verpasst.
 • 16:06Omar Mohammadi

  no that isnot nesaseri

 • 16:06Sanoy Sasou

  ok

 • 16:07Omar Mohammadi

  thank you

 • 16:08Sanoy Sasou

  ok

 • 16:08Omar Mohammadi

  I wish you the best

  you are not in berlin ….. sory

 • 16:10 Du hast einen Anruf von Sanoy verpasst.
 • 16:11Sanoy Sasou

  sanoy-1992@hotmail.fr

 • 16:25Sanoy Sasou

  http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQDxvGoJ-nfNv-xx&url=http%3A%2F%2Fvthumb.ak.fbcdn.net%2Fhvthumb-ak-prn1%2Fs403x403%2F632390_274247619344966_274239112679150_35124_582_b.jpg&jq=100

  kisssssssssss

 • Heute
 • 23:32Sanoy Sasou

  hello

  kisssssssssssss

 • 23:33Du hast einen Anruf von Sanoy verpasst.
 • 23:43Sanoy Sasou

  http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuPWOWlR-Juw%26feature%3Dfvwrel&h=JAQHUIaQm

 • Heute
 • 03:45Sanoy Sasou

  hello

  kiss

  ok

 • 03:46Omar Mohammadi

  hello

 • 03:47Sanoy Sasou

  ok

 • 03:47Omar Mohammadi

  how do you do ?

 • 03:48Sanoy Sasou

  your

  ok

 • 03:48Omar Mohammadi

  what dose mean ?

 • 03:48Sanoy Sasou

  msn ok

  sanoy-1992@hotmail.fr

 • 03:48Omar Mohammadi

  I did not understand what do you mean

 • 03:49Du hast einen Anruf von Sanoy verpasst.
 • 03:49Omar Mohammad

  have you seen my video ?

 • 03:50Sanoy Sasou

  video ok you

 • 03:51Omar Mohammadi

  where are you ?

  in wich city ?

 • 03:51Sanoy Sasou

  kissssssssssss ok

 • 03:52Omar Mohammadi

  ya ok kiss

 • 03:52Sanoy Sasou

  ok

 • 03:52Omar Mohammadi

  in wich city are you ?

 • 03:53Sanoy Sasou

  sanoy-1992@hotmail.fr

  ok

  you hi

 • 03:57Omar Mohammadi

  hello

  hello

  did not you tell me in wich city do you live

 • 03:59Sanoy Sasou

  kisssssssssssss ok video

 • 04:00Omar Mohammadi

  no o video

 • 04:00Sanoy Sasou

  ok

 • 04:00Omar Mohammadi

  you see my video

 • 04:00Sanoy Sasou

  ok

 • 04:01Omar Mohammadi

  in swiming or oder forms

 • 04:01Sanoy Sasou

  msn ok

  video ok facebook

  ok

 • 04:03Omar Mohammadi

  what does mean msn ?

 • 04:03Sanoy Sasou

  sanoy-1992@hotmail.fr

  ok

 • 04:04 Du hast einen Anruf von Sanoy verpasst.
 • 04:06Omar Mohammadi

  what does mean msn?

 • 04:06 Du hast einen Anruf von Sanoy verpasst.
 • 04:07Sanoy Sasou

  facebook ok video

 • 04:25 Du hast einen Anruf von Sanoy verpasst.
 • 04:41Sanoy Sasou

  kissssssssssssssss

  ok

 • 04:56Omar Mohammadi

  did not you tell me in wich city do you stay …or live

 • 04:56Sanoy Sasou

  kisssssssssss

 • 04:57Omar Mohammadi

  did not you tell me in wich cty are you

  and what are you doing ?

 • 04:58Sanoy Sasou

  sanoy-1992@hotmail.fr

 • 04:59Omar Mohammadi

  in wich city do you live…. or stay ?

  in wich city are you ?

 • 05:04Omar Mohammadi

  فراموش کردی ؟ نمی دانی قبلآ کدام شهر را گفتی ؟ یادت رفته ؟ هاهاهاهاهاها

  می خوای یادت بیارم ؟

  جناب آقای خانم سانوی یا ثانوی

  من خودم کهنه سکم و تو تازه داری برایم بیا بیا می کنی …. هاهاهاهاها

  هر بار با شگردی و فرمی …. از بچه و اوپنه ئی ها شروع کردید به خانم بیاری رسیدید ….. این دام بر مرغ دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه

 • Omar Mohammadi

  یکی از اصلی ترین شگرد هایشان جمع نمودن مدرک است….. از مخالفین سیاسی و یا خودی های خودشان و یا ….نیز …. مخصوصآ مدارک ناموسی….. به هر شکل آن ….. به همین خاطر از این طریق وارد می شوند …. و اصرار دارند بر تصاویر به اشکال مختلف آن و صدا و یا هر مدرکی که بتوان با آن ضربه ای زد ……هر بار که برایم دام پهن نموده اند بسیار اصرار داشته اند که ویدئوئی ارتباط بگیریم ابتدا بسیار محترمانه پا پیش می گذارند سپس خود را کونی نشان می دهند و یا جنده و در این مسیر اگر موفق گردند طرف را به فحشا وا می دارند …. و این گونه است کار خدا و امامان و چرک و خون و کثافت سرمایه در عصر ما

  30. Oktober 2012 um 07:29 · Gefällt mir · 1

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s