یک معلم تاریخ

Roxana Talaremi

پاسخي از طرف يك معلم تاريخ به رقيه دانشگري//// نه خانم رقيه دانشگري ، به اين اساني هم نيست كه فكر كرديد ما مردم شما را نمي بخشيم . شما اتگار يادتان رفته است كه أمده بوديد جهاني برابر و زيبا بسازيد اما با زشت ترين جانيترين حكومت همراه شديد .اين چه شرمي است كه پس از ٣٥ سال تازه به يادتان أمده است كه به رژيم و كشتار ًش متوهم بوديد. ان دوره توهم شما يعني به قتل رساندن شريف ترين جواناني كه در زير شكنجه يأ جان سپردند و يا به جوخه اعدام رواته شدند. شما كه هيچ ،ما مردم ،خالق ارش كمانگر را ، ما مردم سرايتده زيباترين شعرهاي اين عصر ارغوان ،بهار غم انگيز را ، كسرايي و هوشنگ ابتهاج را نبخشيده ايم و هر بار اگر اين شعرها را بخواتيم و بشنويم از عملكرد سياسي اين غول هاي شعر سرزمين مان سر افكنده ايم و اين بسيار غم انگيز است ، و دلمان به حال خودمان مي سوزد كه روشنفكران مان به همراه قدرت دولتي ضد مردمي رفته اند و در كنار ما مردم نايستاده اند .چه برسد به شما و سازمانتان كه اينچنين كارنامه سياه نزد ما مردم داريد . . ميدانيد من يك معلم تاريخ هستم كه بايد درس درستي و انساني زيستن را ، قبل از هر مبحثي ديگر تاريخ بشري به شاگردانم بياموزم من معلم اگر شما را ببخشم اموزگار خوبي نخواهم بود اگر شما را ببخشم بايد در كلاس درس تاريخ كه از جنگ جهاني دوم حرف ميزنم از كساني كه با هيتلر همكاري كردند و اشويشتس را ساخته اند و جان هزاران انسان بي گناه را گرفتند و به حمام گاز فرستادند به جاي چنين اگاهي دادني ، كه اعمال شان رامحكوم كنم كه ديگر اشويتسي تاريخ بشر به خود نييند با اين خساب بايد انها را هم توجيه كنم بگويم هر غلطي ميشود در تاريخ مرتكب شد و توجيه كرد كه توهم داشته ام و بخشيده شد . ما مردم حافظه خوبي داريم ، به يادمان خواهد ماند انهايي كه در خاوران خوابيده اند را چگونه قدر بداريم و انهايي كه به هواداران خود رهنمود دادند كه رفقاي همفكر خود را لو دهند و به دست جلاد بسپارند هرگز نبخشيم .اگر يادتان رفته است براي ياد اوري اين چند جمله را بخوانيد/
….. هواداران سازمان در موقعیت خطیر کنونی باید وظایف خود را هوشیارانه تر و قاطعانه تر از پیش انجام دهند.
افشای دسیسه های ضد انقلاب و شناساندن سیاست های ضد انقلابی گروهک ها در محیط کار در میان خانواده و در هر کجا که توده ها حضور دارند، جزء وظایف مبرم هواداران مبارز است؛
هواداران سازمان در موقعیت خطیر کنونی باید وظایف خود را هوشیارانه تر و قاطعانه تر از پیش انجام دهند. / ///////سازماني اين حرفها را نوشت و كساني كه سالها با اين سازمان همراه بوده اند شرمساران تاريخند و مردم دوباره فريب شان را نخواهند خورد . نظر ركسانا معلم تاريخ

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s