دموکراسی ؟ هاهاهاها شاید هم دمرکراسی سرمایه داری ….

رفقا و دوستان سرنگونی رژیم اسلامی جنایتکار ایران کم کم دارد به گذشته تعلق پیدا می نماید ؛ خود را تنها به این موضوع کهنه سرگرم نکنیم …..همراه با تلاش برای سرنگونی تا آخرین آجر روی آجر این سیستم اسلامی و جنایات رژیم گندیده اسلامی ایران ؛ مهم تر از آن ….. به هوش باشیم ….. موضوع دیگری نیز در میان است مهمتر از سرنگونی …… برایمان خواب جنایت دیده اند !! به هوش باشیم !! بالکانیزه نمودن و تضعیف نیرو های کارگران و زحمتکشان و زنان و خلقها و ….. بوسیله جاش ها و خود فروشان وطنی دامن زده می شود ؛ سازمان داده شده و تقویت می شوند ؛ غافل نباشیم ….ضد انقلابیون سلفی و طالبان و ناسیونالیستهای خود فروش را با سلاحهای گوناگون مسلح و سازماندهی می کنند ….. کشتار ما از اهداف جنایتکارانه ؛ وسیله ای است جنایتکارانه تر در دستان این جنایتکاران ؛ مسلح نمودن گروه های سلفی و طالبان تر از طالبان و ارتجاعی تر از خمینی بی دلیل نیست …. سلفی ها و هجری و مبتدی ها و سازگارا ها و سایر استحاله چی ها …. را فراموش نفرمائید. به چند کلمه ای که در این رابطه نوشته ام در صورت تمایل می توانید مراجعه کنید ….تحت عنوان:: چرا حرکتهای کارگران وسیله معاملات بین رژیم و امپریالیستها می شود ؟

عمر محمدی
دوشنبه ۲۳دی۱۳۹۲برابر با۱۳ ژانويه ۲۰۱۴

رفقا و دوستان می توانید از صفحه من بنام آزادی و برابری دیدن نمائید و به رفقا و دوستان معرفی کنید ….با تشکر عمر محمدی …https://sedayeazadibarabari.wordpress.com/
sedaye azadi barabari
sedayeazadibarabari.wordpress.com

 • OOmar MMohammadi

  فرخ نگهدار ؛ نه بعنوان فرد بلکه تبلوری از یک جریان اجتماعی خرده بورژوای حاشیه تولیدی به لحاظ ایدئولوژی ؛ در یک فرد که فعلآ قرعه بنام این دیوث در آمده است؛ که می توانست و ممکن هست بنام کسانی دیگری باشد ؛ که خود در ادامه پروسه طولانی تحولات حاشیه تولید های خرده بورژوای متزلزل در میان اقشار گوناگون اجتماعی در نوسان و نخودی است و هستند ؛ به لحاظ ایدئولوژی پایه محکمی ندارد و ثبات ندارد ؛ به لحاظ اجتماعی سیاهی لشکر دیوثی و کارچاق کنی ؛ که از طرفداری سوسیالیزم موجود به دریوزگی کسانی در می آید که به لحاظ ایدئولوژی صد و هشتاد درجه با سوسیالیزم موجودشان تفاوت داشتند و دارند هر کور و بیسوادی آنرا می دید و می بیند ….هیچ توپ فوتبالی تا این حد و با این سرعت به دوطرف میدان پرتاب نمی شود ؛ اشتباه انسانها اغلب که طبیعی و بسیار معمولی یک درجه دو درجه خطای دید ؛ نه صد و هشتاد درجه ؛و عمق فاجعه از آنجا آغاز می گردد ؛ این تناقض تاریخی را توده های نیمه روشنفکر عقب مانده جامعه مذهبی من بازهم بنام ضدیت با دین و روشنفکر بدنبال می کشد ….برای رهائی از دست اینگونه افکار باید معیار راست و چپ بودن را تنها و تنها بر مبنای منافع طبقاتی کارگران بنا نهاد و بس !!! هیچ چیز دیگری در میان تضاد کار و سرمایه وجود ندارد نه ایدئولوژی نه مذهب ؛ نه ناسیون ؛ نه خلق ؛ وونه ….هیچ چیز دیگری است و چپ نه بر مبنای دل بخواه من یا حزب و سازمان و رهبر و امام من ….بلکه بر مبنای منافع سیاسی طبقاتی تاریخی و اجتماعی تولید کنندگان جامعه قرار دارد و گرنه فرخ نگهدار هار ها فراوانند. عمر محمدی . sedayeazadibarabari.wordpr ess.co
  OOmar MMohammadi
 • OOmar MMohammadi

  اگر سیستماتیک فکر کنیم نه حش الحف و خرافاتی ؛ اگر کلاسیک فکر کنیم و روابط بین اقشار و طبقات اجتماعی را ببینیم ؛ اگر در هر حرکت اجتماعی منافع طبقاتی طبقات و اقشار را بخواهیم ببینیم و در پس هر کلمه و جمله منافع طبقات متضاد را تشخیص دهیم ؛ اگر تفکر در جامعه وجود داشته باشد و از فرهنگ تفکر بهره مند باشیم و اگر …. اسیر توهمات مذهب خدا و شیطان نباشیم …. آیا تفاوتی هست میان رذالت زنان و یا مردان ….؟ مسلمآ نه !! این سیستم های اجتماعی اند که هم چون اسکلت جامعه که حرکت را سازمان می دهند ؛ که محدوده زندگی را رقم می زنند ؛ که انسان را تا حد یک رذل پائین می کشد و یا تا حد شایسته نام انسان والا ارتقا می دهد ….طبق تعاریف معمول در میان عوام و کوچه بازار گویا زنان لطیفند و مردان خشن …..هاهاها زن قلب مهربانی دارد مرد ندارد … این جفنگیات کشک است ….سیستم ها اسکلت و تار و پود جامعه اند …. یا انسانی اند یا وحشی ….حکومتها نیز بر طبق آن ساخته می شوند که باز هم باز تولید کننده خود نیاز های خویشند ؛یکی از وسایل مورد نیازشان علاوه بر دستگاههای سرکوب طبقات دشمن …. ایدئولوژی ها و فرهنگ است که مردم با این سیستم یا منطبق هستند یا نه ….توحش توحش می آفریند و مهربانی انسانیت …. سهم بری از تولیدات اجتماعی جایگاه فکری و تضاد های طبقاتی را رقم می زند و …. انسانها شایسته سیستم هایشان می باشند …که همه این زنجیره نیز بر مبنای منافع طبقاتی و آگاهی دسته بندی می شوند ….توهم یا شل بازی در برابر دشمن طبقاتی یا خرفت شدن و عن شاه الئه گربه است ….می شود خمینی و شاه و هر دیوث دیگری و توحش باز هم برای یک دور دیگر از ما مسخرگان تاریخ قربانی می خواهد و خواهد خواست ….زنده باد ازادی و برابری ….بر قرار باد سوسیالیزم ….. رفقا و دوستان می توانید از صفحه من بنام آزادی و برابری دیدن نمائید و به رفقا و دوستان معرفی کنید ….با تشکر عمر محمدی …https://sedayeazadibarabari.wordpress.com/
  sedaye azadi barabari
  sedayeazadibarabari.wordpress.com
  sedaye azadi barabari
  sedayeazadibarabari.wordpress.com

  sedayeazadibarabari.wordpress.com

  این مطلب به شرط چاقو است سرخ سرخ ؛ اگر خوشتان نیامد برایم پس بفرستید ؛ باز پس می گیرم ؛ خودم می خوانم….هاهاهاهاهاها 16. Februar 2014 um 09:18Veröffentlicht von azadibaraberi0این مطلب به شرط چاقو است سرخ سرخ ؛ اگر خوشتان نیامد برایم پس بفرستید ؛ باز پس می گیرم ؛ خودم می خوانم….هاهاهاهاهاها16. Februar…
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s